Emilia Mattsson

258

"Tulevaisuuden Porvoo on kestävä, myös pitkällä tähtäimellä. Taloudellisesti vastuullinen, sosiaalisesti tasa-arvoinen ja ekologisesti ajatteleva. Nämä kolme muodostavat kiertoliikkeen, kestävän kehityksen kaupunki."

Olen nuori porvoolainen, joka on muuttanut takaisin rakkaaseen kotikaupunkiini suoritettuani opiskeluni. Nyt haluan olla mukana vaikuttamassa porvoolaisten arkipäivään ja tulevaisuuteen.

Kiinnostukseni kuntapolitiikkaa kohtaan tulee julkisen hallituksen koulutuksestani. Työskentelen Kuntaliitossa ja saan päivittäin kuulla mielenkiinnostavista ideoista ja hankkeista, joista Porvookin hyötyisi.

Haluan tehdä töitä kestävän Porvoon puolesta. Kaupungin puolesta, joka on taloudellisesti vastuullinen, myös pitkällä tähtäimellä. Sosiaalinen tasa-arvo ja asukkaiden hyvinvointi ovat tärkeitä. Lisäksi tarvitsemme ympäristöystävällisiä toimenpiteitä, jotta voimme nauttia kauniista ympäristöstämme. Porvoon menestysohjeeni on: taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävä kaupunki. Näiden kolmen yhteistyöllä syntyy kestävän kehityksen kaupunki sekä hyvinvoiva kaupunki. Voit lukea enemmän näistä kolmesta vaaliteemoista alempana.

Tarvitsemme ehdottomasti lisää nuoria Porvoon politiikkaan. Porvoo työskentelee jo tulevaisuutta ajatellen, mutta voimme vielä parantaa kestävän kehityksen työtä kaupungissa. Tämä edellyttää kuitenkin uusia aloitteiden tekijöitä. Olen valmis antamaan aikaa valtuustotyölle, ja ottamaan vastuuta myös raskaammista päätöksistä. Samalla olen motivoitunut oppimaan uutta ja vaikuttamaan politiikkaan kestävästi, jos tulen valituksi valtuustojäseneksi.

Nimi: Emilia Mattsson
Syntymävuosi: 1995
Kunta: Porvoo
Kotipaikka: Porvoo
Titteli: Valtiotieteiden maisteri
Sähköposti: emilia.mattsson@elisanet.fi
www: https://kommunalval.sfp.fi/fi/ehdokkaat/emilia-mattsson/
Jäsenenä:

Vaaliteemat

Hyvin hoidettu talous ja elinkeinoelämä

Kestävä talous tarkoittaa minulle vastuullista taloutta. Porvoon suurin haaste seuraavalla valtuustokaudella on miten kaupunki organisoi tehtävänsä ja taloutensa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen jälkeen. Iso osa verotuloista ja hyvinvointitehtävistä siirtyvät uudelle maakunnalle, missä kunnalla on vaikea vaikuttaa. Organisaationa Porvoon pitää olla vakaalla alustalla uudistuksen jälkeen, ja vaikuttaa maakunnissa parhaiden tulosten saavutettavaksi.

• Porvoon kaupungin talous tulee vahvistua onnistuakseen sote-uudistuksen jälkeen. Koronapandemia on vaikuttanut paljon kunnan talouteen. 2020 ei ollut katastrofi vuosi taloudellisesti, koska valtio antoi kunnille isoja tukipaketteja. Ei voida laskea sen varaan, että valtio aina antaa näin paljon tukea. Porvoo ei voi elää yli taloudellisen rajansa. Yksityishenkilön ylivelkaantuminen ei ole kestävää, eikä se myöskään ole kestävää kaupungille. Lainavelka Porvoossa on jo yli 3000 euroa per asukas. Haluan kaupungin vähentävän lainanottoaan.

• Haluan nähdä kilpailukykyistä verotusta. En näe voivamme alentaa veroja, mutta en myöskään halua korottaa niitä. Säästöjä pitää löytyä toisista kohteista.

• Työllisyys, eli kuinka monta ihmistä on työelämässä, on kunnan uusi tehtävä. Työllisyysratkaisut ovat erittäin tärkeitä. Työllisyysaste on huonontunut koronan aikana, ja olen huolestunut etenkin nuorten työttömyydestä. Kevään aikana on menossa työllisyyden kuntakokeiluja, ja näiden onnistuessa, tehtävä voi siirtyä kunnalle. Tämä on hyvä asia. Uskon, että kunta on lähempänä asukasta kuin TE-palvelut, ja voi löytää parempia ratkaisuja. Korkea työllisyysprosentti hyödyttää kaikkia, enemmän verorahoja kunnalle ja parempaa hyvinvointia yksilötasolla.

• Meidän täytyy olla yritysystävällinen kaupunki. Yritykset luovat työpaikkoja ja tuovat verorahoja. Pitää olla houkuttelevaa perustaa yritys Porvoossa, ja meidän täytyy myös pitää huolta yritysten viihtyvyydestä, etteivät he lopeta toimintaansa tai muuta pois.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Hyvinvoivat asukkaat

Sosiaalinen kestävyys tarkoittaa minulle asukkaiden hyvinvointia, turvallisuutta ja osallistumista. Tasa-arvo tulee toteuttaa nyt ja myös tulevaisuudessa.

• Laadukas koulutus meidän lapsille ja nuorille on tärkeää. Porvoon pitää seurata uusia trendejä ja tarjota hyviä koulutusmahdollisuuksia. Kiusaamista vastaan tarvitsemme toimia.

• Kehitämme keskustaa sosiaalisena paikkana. Porvoon keskusta tulee olla paikka, jossa asukkaat haluavat kokoontua (pandemian jälkeen). Keskustaa on kehitettävä houkuteltavaksi yrityksille ja asukkaille.

• Hyödynnämme digitalisaatiota ja automaatiota kaupungin toiminnassa. Samalla ei saa unohtaa, etteivät kaikki asukkaat ole yhtä teknisiä. Esimerkkinä epäoikeudenmukaisuudesta on miten helppoa oli varata ajan influenssarokotukseen netin kautta, mutta he jotka soittivat saivat odottaa paljon kauemmin.

• Haluan, että Porvooseen esitellään osallistuvaa budjetointia. Osallistuvassa budjetoinnissa asukkaat saavat äänestää eri projekteista, jotka toteutetaan yhteisillä verorahoilla. Se on suoraa demokratiaa. Hyviä käytännönesimerkkejä löytyvät Helsingistä ja Tuusulasta.

• Koska sosiaali- ja terveyspalvelujen tehtävät siirtynevät hyvinvointialueelle, en usko voivani vaikuttaa niihin kaupunginvaltuustossa, ja siksi en nosta esille aihetta enempää kampanjan aikana. Kuitenkin, jos meillä on vaikutusvaltaa, minusta tarvitsemme enemmän matalan kynnyksen psykologipalveluita. Ihmisen mielenterveys on erittäin tärkeä, yhtä tärkeä kuin fyysinen terveys.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Ilmastoälykäs kunta

Ekologinen kestävyys tarkoittaa minulle työskentelyä ympäristömme eteen, jotta säilytämme kauniin ympäristömme. Ilmastoskeptikoille nämä ehdotukset eivät ole heiltä pois, päinvastoin ehdotukseni tekevät kaupungista puhtaamman ja paremman, mistä kaikki hyötyvät.

• Porvoo tulisi olla paras jätteiden lajittelija. Lajittelun tulee olla helppoa, eikä se saa olla kallista. Monissa asuntoyhtiössä on jo muovi- ja biolajittelua, mutta omakotitaloudet voivat vielä parantaa.

• Vähennämme ylikulutusta kehittämällä kirjastoa. Kirjasto voi lainata paljon enemmän kuin kirjoja. Kiertotaloudessa kaikkien ei tarvitse omistaa omat välineet.

• Tuen junarataa Helsingistä Porvooseen ja itään päin. Se on kallis projekti, mutta junaradan tullessa, Porvoosta tulee houkuttelevampi asuinpaikka. Lisää asukkaita tuovat lisää verorahoja.

• Koirametsä hyödyttäisi koiraomistajia, mutta myös muita. Hihnattomat koirat ohjattaisiin koirametsään.

• Tarvitsemme kirjallisia toiminta-asiakirjoja, jotka säätävät ruokahävikkiä ja vaativat kestävyysperiaatteita julkisissa hankinnoissa (kaupungin ostaessa palveluita ja esineitä).

• Kaupunki pääomaomistajana tulisi asettaa mitattavia kestävyystavoitteita ja jatkuvasti selostaa kuinka hyvin hallinto näitä toteuttaa.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›