Ellen Ijäs

40

"Toimivan yhteiskunnan perusta on tasa-arvoinen koulutus molemmilla kotimaisilla kielillä, asukkaiden hyvinvointi ja kaikkien hyväksyminen kaupunkimme asukkaiksi heidän taustastaan riippumatta. "

Valtiotieteilijänä minulla on vahva halu ymmärtää, miten yhteiskuntamme toimii ja miten voin siihen vaikuttaa. Unelmani on kannustaa ja auttaa nuoria yhteiskunnalliseen osallistumiseen sekä työskennellä sen puolesta, että koulutusta ei pidetä asiana, jota voidaan käsitellä sitten myöhemmin. Tarvitsemme poliittisen ohjelman, joka edistää koulutusta kaikilla tasoilla, molemmilla kotimaisilla kielillä.

Mikäli en ole Åbo Akademissa suorittamassa maisterikursseja, viihdyn läheisten kanssa ja Turun saaristossa.

Nimi: Ellen Ijäs
Syntymävuosi: 1996
Kunta: Turku
Kotipaikka: Turku
Titteli: Valtiotieteiden kandidaatti, opiskelija
Jäsenenä:

Vaaliteemat