Karin Cederlöf

Olen juristi, asun Haukilahdessa ja olen elänyt suurimman osan elämästäni Espoossa.

Olen nuoresta iästä saakka halunnut vaikuttaa ympäröivään yhteiskuntaan. Tällä hetkellä toimin Pohjola Nordenin Nuorisoliiton varapuheenjohtajana sekä sihteerinä Espoon Kvinnoförbundetin hallituksessa.

Ilmastonmuutoksen uhka on koskettanut minua syvästi viime vuosina. Olen tehnyt töitä ilmastokysymyksen parissa sekä ansiotyöni että järjestötoiminnan kautta.

Olen myös tehnyt töitä ikäihmisten ja ikääntyneiden oikeuksien parissa. Opiskeluaikana olin useiden vuosien ajan töissä ikääntyneiden palvelutalossa Espoossa.

Olen päässyt näkemään, mitä puutteita ikääntyneiden palveluihin liittyvässä kunnallisessa päätöksenteossa voi esiintyä.
Äitini kanssa olemme kamppailleet isoäitini vammaispalveluiden puolesta toisessa kunnassa Uudellamaalla.

Puutun epäoikeudenmukaisuuksiin ja haluan edistää ilmastoystävällistä politiikkaa. Toivon, että haluat antaa minulle luottamuksesi toimia edustajanasi Espoon kaupunginvaltuustossa!

Nimi: Karin Cederlöf
Syntymävuosi: 1994
Kunta: Espoo
Kotipaikka: Haukilahti
Titteli: Oikeustieteen maisteri
Sähköposti: karin@karincederlof.fi
Puhelinnumero: 0504949780
www: https://www.karincederlof.fi
Jäsenenä:

Vaaliteemat

Edelläkävijä ilmasto- ja ympäristöasioissa

Kunnilla on tärkeä rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa. Espoolla on kunnianhimoisena tavoitteena olla hiilineutraali kunta vuonna 2030, ja tarvitaan suuria panostuksia, että tavoite saavutetaan. Espoon on selkeällä ja läpinäkyvällä tavalla raportoitava siitä, miten polku hiilineutraaliuteen etenee- valitettavasti tätä ei tehdä tänä päivänä. Espoon tulee:

-Panostaa julkiseen liikenteeseen

-Edistää sähköautojen käyttöä, esim. varaamalla parkkipaikkoja sähköautoille ja rakentamalla latausinfraa

-Mahdollistaa kestävä elämäntapa asukkaille

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Senioriystävällinen yhteiskunta

Olen tehnyt töitä ikäihmisten ja ikääntyneiden oikeuksien parissa jo pidempään, mm. ollessani muutaman vuoden töissä palvelutalossa Espoossa sekä toimiessani vapaaehtoisena HelsinkiMission senioritoiminnassa. Ikäihmisten oikeudet on minulle tärkeä kysymys, ja aihe tulee yhä ajankohtaisemmaksi, kun Espoon väestö ikääntyy.

Olen läheltä päässyt näkemään, mitä puutteita kunnallisessa päätöksenteossa liittyen ikääntyneiden palveluihin voi liittyä. Olemme reilun vuoden ajan kamppailleet isoäitini vammaispalveluiden puolesta toisessa uusimaalaisessa kunnassa.

-Ikääntyneiden asukkaiden on voitava luottaa siihen, että heille myönnetään ne palvelut, joihin heillä on oikeus

-Ikääntyneiden yksinäisyyttä on ennaltaehkäistävä ja torjuttava. On edistettävä rakentamista, jossa nuori ja vanhempi sukupolvi kohtaavat

-Omaishoitajia on tuettava

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Paras koulu

Korkeatasoinen koulutus on perustavanlaatuinen edellytys asukkaiden ja koko Suomen hyvinvoinnille. Espoon tulee varmistaa, että jatkossakin on mahdollista olla päiväkodissa ja käydä koulua molemmilla kotimaisilla kielillä.

Tarvitaan

-mahdollisuuksia päiväkotihoitoon ja koulunkäyntiin sekä suomeksi että ruotsiksi, kohtuullisen etäisyyden päässä kotoa

-riittävät resurssit opinto-ohjaukseen

-iltapäiväkerhoja sekä suomeksi että ruotsiksi

-panostuksia kestävään ja hyvään kouluruokaan


Lue lisää vaaliohjelmasta ›