Karin Cederlöf

585

Hei!

Olen Karin Cederlöf, ja olen ehdolla kuntavaaleissa kesäkuussa 2021. Olen juristi, asun Haukilahdessa ja toimin erityisasiantuntijana ympäristöministeriössä.

Parasta Espoossa on kaupungin viihtyisyys, hyvät koulut sekä luonnon- ja merenläheisyys. Kasvaessani Espoossa minulla oli mahdollisuus osallistua erilaisiin harrastuksiin sekä ruotsiksi että suomeksi ja liikkua perheen kanssa luonnossa. Koulusta sain kannustusta ja työkaluja valita oman tieni elämässä. Perheessä pyöräilimme melkein kaikkialle, koska palvelut ja koulu olivat lyhyen matkan päässä. Espoon tulee pitää kiinni näistä valttikorteistaan jatkossakin.

Parannettavaakin löytyy.

Espoon tulee profiloitua modernina, mutta samalla luonnonläheisenä kaupunkina, ei kerrostalo- jai pilvenpiirtäjämetropolina. On ollut huolestuttavaa seurata kaupungin kehitystä viime vuosina, kun luonnolle on annettu yhä vähemmän tilaa ja joihinkin paikkoihin on ilmestynyt yksitoikkoisia kerrostaloja, ilman mitään vehreyttä ympärillä.

Ilmastotyöhön on myös panotettava entistä enemmän: kuntien toimet ovat ratkaisevan tärkeitä koko Suomen ilmastotavoitteiden kannalta. Espoo voi tehdä paljon päästöjen vähentämiseksi, esimerkiksi panostaa julkiseen liikenteeseen, pyöräilyyn ja siirtymiseen fossiilittomaan energiaan.

Espoon pitää myös tulevaisuudessa tarjota laadukasta koulutusta. Meillä ei ole varaa säästää varhaiskasvatuksesta tai koulutuksesta. Olen huolissani Espoon suunnitelluista koulutusleikkauksista: niillä voi olla surullisia seurauksia, jos opetusryhmät kasvavat ja tukiopetuksen saatavuus vaikeutuu.

Olen työskennellyt ikääntyneiden oikeuksien kanssa pitkään. Seniorit ansaitsevat hyvää hoitoa: kenenkään ei tarvitse pelätä jäävänsä ilman palvelua, johon heillä on oikeus, äidinkielellään.

Olen valmis kantamaan vastuun ja työskentelemään ympäristöystävällisen ja miellyttävän Espoon puolesta, joka huolehtii asukkaistaan!

Haluan myös, että kotikaupunkini paremmin huomioisi ympäristön ja ilmaston päätöksenteossa. Ilmastonmuutoksen seuraukset tulevat ratkeamaan 2020-luvun toimien perusteella. Espoon tulee olla esikuva ilmastonmuutoksen vastaisessa toiminnassa ja sopeutumisessa muutoksen seurauksiin.

Kaikkien ihmisten oikeudenmukainen kohtelu kuuluu arvomaailmani ytimeen. Olen erityisen huolissani ikäihmisten kohtelusta: heidän on saatava riittäviä palveluita ja hyvää hoitoa. Tämä ei toteudu tänä päivänä. Apua tarvitsevia ei voi jättää pärjäämään yksin.

Olen valmis edistämään tärkeiksi kokeamiani asioita Espoon kaupunginvaltuustossa. Tehdään Espoosta luonnonläheisempi ja inhimillisempi kaupunki!

Nimi: Karin Cederlöf
Syntymävuosi: 1994
Kunta: Espoo
Kotipaikka: Haukilahti
Titteli: Oikeustieteen maisteri
Sähköposti: karin@karincederlof.fi
Puhelinnumero: 0504949780
www: https://www.karincederlof.fi
Jäsenenä:

Vaaliteemat

Edelläkävijä ilmasto- ja ympäristöasioissa

Kunnilla on tärkeä rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa. Espoolla on kunnianhimoisena tavoitteena olla hiilineutraali kunta vuonna 2030, ja tarvitaan suuria panostuksia, että tavoite saavutetaan. Espoon on selkeällä ja läpinäkyvällä tavalla raportoitava siitä, miten polku hiilineutraaliuteen etenee- valitettavasti tätä ei tehdä tänä päivänä. Espoon tulee:

-Panostaa julkiseen liikenteeseen

-Edistää sähköautojen käyttöä, esim. varaamalla parkkipaikkoja sähköautoille ja rakentamalla latausinfraa

-Mahdollistaa kestävä elämäntapa asukkaille

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Senioriystävällinen yhteiskunta

Olen tehnyt töitä ikäihmisten ja ikääntyneiden oikeuksien parissa jo pidempään, mm. ollessani muutaman vuoden töissä palvelutalossa Espoossa sekä toimiessani vapaaehtoisena HelsinkiMission senioritoiminnassa. Ikäihmisten oikeudet on minulle tärkeä kysymys, ja aihe tulee yhä ajankohtaisemmaksi, kun Espoon väestö ikääntyy.

Olen läheltä päässyt näkemään, mitä puutteita kunnallisessa päätöksenteossa liittyen ikääntyneiden palveluihin voi liittyä. Olemme reilun vuoden ajan kamppailleet isoäitini vammaispalveluiden puolesta toisessa uusimaalaisessa kunnassa.

-Ikääntyneiden asukkaiden on voitava luottaa siihen, että heille myönnetään ne palvelut, joihin heillä on oikeus

-Ikääntyneiden yksinäisyyttä on ennaltaehkäistävä ja torjuttava. On edistettävä rakentamista, jossa nuori ja vanhempi sukupolvi kohtaavat

-Omaishoitajia on tuettava

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Paras koulu

Korkeatasoinen koulutus on perustavanlaatuinen edellytys asukkaiden ja koko Suomen hyvinvoinnille. Espoon tulee varmistaa, että jatkossakin on mahdollista olla päiväkodissa ja käydä koulua molemmilla kotimaisilla kielillä.

Tarvitaan

-mahdollisuuksia päiväkotihoitoon ja koulunkäyntiin sekä suomeksi että ruotsiksi, kohtuullisen etäisyyden päässä kotoa

-riittävät resurssit opinto-ohjaukseen

-iltapäiväkerhoja sekä suomeksi että ruotsiksi

-panostuksia kestävään ja hyvään kouluruokaan


Lue lisää vaaliohjelmasta ›