Oscar Byman

653

"Helsingin puolesta - tänään ja huomenna."

Tarvitsemme toimeliaita päättäjiä jotka katsovat tulevaisuuten, mutta pitävät jalat tiukasti maassa. Rohkeita päättäjiä jotka tekevät päätöksiä tänään, sen sijaan että kamppailevat ongelmien kanssa huomenna. Progressiivisia päättäjiä jotka tahtovat edistystä, mutta työskentelevät pragmaattisesti saavuttaakseen niitä. Uteliaita päättäjiä jotka suhtautuvat intohimoisesti tulevaisuuteen, ja konsultoivat tiedettä ja asiantuntijoita suunnitellessaan sitä. Empaattisia päättäjiä, jotka suovat kaikille mahdollisuuden menestyä ja näkevät kaikki omana itsenään. Vastuullisia päättäjiä, jotka tekevät työtä Helsingin eteen kokonaisuutena.

Helsingin tulee olla kilpailukykyinen kaupunki, jossa elinkeinoelämälle ja yrityksille annetaan edellytykset menestyä. Meidän tulee kehittää Helsinkiä opiskelukaupunkina, olla esikuva kunnianhimoisilla kestävyysratkaisuilla, varjella kansainvälistä profiilia sekä varmistaa kaikille lapsille ja nuorille mahdollisuus urheilla ja liikkua.

Nimi: Oscar Byman
Syntymävuosi: 1996
Kunta: Helsinki
Kotipaikka: Jätkäsaari
Titteli: Opiskelija, kauppatieteiden kandidaatti
Sähköposti: byman2021@gmail.com
www: https://oscarbyman.blogspot.com
Jäsenenä:

Vaaliteemat

Hyvin hoidettu talous ja elinkeinoelämä

Helsingin tulee olla kansainvälisesti kilpailukykyinen kaupunki, jossa elinkeinoelämälle ja yrityksille annetaan edellytykset menestyä. Helsingin talous on pidettävä vakaana ja veroasteet kilpailukykyisinä. Koronakriisin seurauksena työttömyys Helsingissä on noussut rajusti. Tämä kärjistyy nuorien työntekijöiden kohdalla - alle 30-vuotiaita työttömiä oli joulukuussa lähes tuplasti enemmän kuin viime vuoden joulukuussa TEM:in tietojen mukaan. Kun yhteiskunta jälleen avautuu, nuoret sekä vanhemmat työntekijät on saatava työllistettyä taas.

Meidän tulee olla kuuliaisia yritysten tarpeille ja antaa yrityksille edellytykset luoda uusia työpaikkoja Helsinkiin. Yrityksiä, jotka kehittävät innovaatioita huomista varten, on tuettava. Yrittäjyyttä on kannustettava. Kansainvälisille yhtiöille Helsingin tulee olla houkutteleva kaupunki toimia. Jotta pääkaupunkiseutu voi toimia moottorina koko maalle on tärkeää koordinoida elinkeinoelämäpolitiikka naapurikaupunkien kanssa.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Edelläkävijä ilmasto- ja ympäristöasioissa

Helsingin tulee olla eurooppalainen esikuva kunnianhimoisille kestävyysratkaisuille. Uusiutuva energia, energiatehokkaat kiinteistöt ja kiertotalous ovat esimerkkejä panostuksista, joista pitkällä aikavälillä sekä ympäristö että lompakko kiittävät. Paras keino saada kaikki mukaan ilmastotyöhön on tehdä siitä taloudellisesti kannattava. Tällaisia ratkaisuja ja innovaatioita Helsingin tulisi ottaa käyttöön sekä sijoittaa niihin niin nopeasti kuin mahdollista kaupungin omassa toiminnassa, samalla kun meidän tulee tukea yrityksiä jotka kehittävät ja tuottavat näitä.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Urheilu ja liikunta

Helsingin on panostettava monipuolisiin ja laadukkaisiin urheilu- ja liikuntamahdollisuuksiin. Liikuntapalveluiden saatavuus on tärkeää Helsinkiläisten hyvinvoinnille. Liikuntapaikkoja on oltava lähellä asukkaita ja niiden tulee olla kaikille saavutettavia. Urheiluseurojen toimintaa lapsille ja nuorille on priorisoitava, ja kaikkien lasten ja nuorten mahdollisuutta osallistua niihin on tuettava. Lapsiperheiden arjen helpottamiseen harrastukset pitäisi mahdollisuuksien mukaan sijoittaa koulupäivän yhteyteen. Ylioppilas- ja opiskelijakuntien omat voittoa tavoittelemattomat järjestöt ovat tärkeitä opiskelijoiden hyvinvoinnille - kaupungin tulee tukea niitä hallivuokrien alennuksilla, kenttävuorojen paremmalla saatavuudella ja pitämällä huolen että kampusalueiden lähellä on liikuntatiloja. Helsingin tulee olla luonnollinen isäntäkaupunki kansainvälisille suurkilpailuille.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›