Magnus Brunnsberg

25

"Minun Turkuni liikuttaa"

Olen 25-vuotias turkulaissyntyinen kauppatieteiden maisteriopiskelija ja RKP-nuorten liittohallituksen jäsen kaudella 2020-21.

Tällä hetkellä minua huolestuttaa erityisen paljon väestömme jatkuvasti heikkenevä fyysinen kunto. Lapsille tulee jo varhain opettaa fyysisen kunnon merkitys, ilon kautta. Turun kaupungin tulee jatkossa taata entistä paremmat harrastusmahdollisuudet kaikille iästä ja perhetaustasta riippumatta.

Minun Turkuni liikuttaa myös tunteen tasolla. Tulevaisuudessa haluan nähdä entistä enemmän panostuksia Turun seudun kulttuuritarjontaan. Lisäksi työnteon tulee aina olla kannattavaa. Haluan, että Turku on edelläkävijä yrittäjäystävällisyydessä ja mahdollisuuksien tasa-arvon toteuttajana.

Nimi: Magnus Brunnsberg
Syntymävuosi: 1995
Kunta: Turku
Kotipaikka: Turku
Titteli: Opiskelija
Sähköposti: magnus.brunnsberg@su.fi
www: https://www.facebook.com/BrunnsbergM
Jäsenenä:

Vaaliteemat

Hyvinvoivat asukkaat

Uskon, että ihmisten hyvinvoinnin perustana on mielekäs arki. Kaupungin tulee luoda ihmisille edellytyksiä löytää tasapaino työ- ja siviilielämän välille. Monipuoliset liikunta- ja kulttuurimahdollisuudet luovat tälle erinomaisen pohjan.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Hyvin hoidettu talous ja elinkeinoelämä

Hyvin hoidettu talous luo edellytykset toimivalle arjelle. Yrittäjyyteen kannustamisen tulee olla Turulle tärkeä prioriteetti. Lisäksi kaupungin täytyy luoda edellytyksiä investoinneille, jotta kaupungin työllisyysaste lähtee uuteen nousuun koronapandemia jälkeen.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Urheilu ja liikunta

Fyysisellä kunnolla on suora yhteys arjessa jaksamiseen ja sitä kautta väestömme yhä heikkenevään henkiseen hyvinvointiin. Samalla heikkenee kyky suoriutua työelämän tuomista haasteista, ja myöhemmässä vaiheessa kyky huolehtia ikääntyvistä läheisistämme. Panostukset laajoihin harrastusmahdollisuuksiin maksavat itsensä monin kerroin takaisin pitkällä aikavälillä.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›