Bo-Christer Björk

5

"Kauniaisten omaleimainen identiteetti voidaan säilyttää myös tulevaisuudessa - jos vain itse sitä haluamme."

Olen juuri eläkkeelle jäänyt Hankenin emeritusprofessori, mutta vielä aktiivinen tutkimuksessa. Kaksikielisyys on arkea perheessäni ja englanti on kolmekymmentä vuotta ollut työkieleni. Lastenlasteni kautta minulla on hyvä käsitys lapsiperheiden tilanteesta tänä päivänä pääkaupunkiseudulla.

Kun muutimme Graniin kuusi vuotta sitten, tutustuin kaupunkiin kävelemällä systemaattisesti läpi kaikki kadut, paperikartta taskussa. Terveellisen liikunnan lisäksi se oli erinomainen tapa tutustua arkkitehtuurin trendeihin eri vuosikymmeniltä Kauniaisten yli satavuotisen historian ajalta. Sen jälkeen, kun minut 2017 poliittisesti sitoutumattomana ehdokkaana RKP:n listalta valittiin kaupunginvaltuustoon, tästä paikallistuntemuksesta ruohonjuuritasolla on ollut paljon hyötyä, kun yhdyskuntalautakunnan jäsenenä olen osallistunut monen tärkeän asemakaavamuutoksen valmisteluun. Olen myös ollut aktiivinen kaupungin rakentamis- ja asuntostrategian määrittelytyössä

Nimi: Bo-Christer Björk
Syntymävuosi: 1952
Kunta: Kauniainen
Kotipaikka: Kauniainen
Titteli: Emeritusprofessori
www: https://scholar.google.com/citations?user=ffnrfgQAAAAJ&hl=en

Vaaliteemat

Asuminen ja rakentaminen

Naapurikuntien ja valtion puolelta tulee kovaa painetta, että rakentaisimme enemmän kerrostaloja Kauniaisiin. Useat paikallispoliitikkomme ja virkamiehemme haluavat lisäksi paikata kaupungin budjettivajetta kaupungin omistamista tonteista saatavilla myynti- tai maanvuokratuloilla. Näkyvin seuraus tästä on kaupungintalon purkamissuunnitelma sekä Villa Junghansin ja kauppakeskuksen välisen alueen kaavamuutosprosessi. Ehdotetun massiivisen ”käärmetalon” herättämä voimakas vastustus asukkaidemme keskuudessa on onneksi jarruttanut hätiköidyn päätöksen tekemistä. Seuraavaa valtuusto tulee käytännössä ratkaisemaan asian.

Meidän on luonnollisesti jatkettava kerrostalojen rakentamista, jotta voimme tarjota kohtuuhintaisia asuntoja esim. lapsiperheille, ja ilmastostrategian osana. Ja se on myös edellytys kaupungin strategiaan sisältyvälle maksimaaliselle 1 % vuotuiselle maltilliselle väestönkasvulle. Samalla meidän on kuitenkin tehtävä tämä tavalla, joka ei vaaranna meidän ainutlaatuista ja viihtyisää ympäristöämme. Enkä puhu vain vanhoista huviloista, Gallträskistä ja Kasavuoresta. Alue kauppakeskuksen ja rautatieaseman ympärillä muistuttaa vielä suurelta osin ns. Vanhaa Tapiolaa, suuria vehreitä pihoja talojen välillä, ja rivitaloja kerrostalojen vieressä. Toivon että voimme luovuttaa Kauniaisen tuleville sukupolville ihmisläheisenä puutarhakaupunkina. Virkistävänä vaihtoehtona niille kymmenille samankaltaisilla betonin ja lasitettujen parvekkeiden keskittymille, jotka ympäröivät pääkaupunkiseudun metro- ja juna-asemia.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Urheilu ja liikunta

Kaupungin talouden tasapainottamiseksi joudumme lähivuosina kriittisesti punnitsemaan panostuksiamme urheilulaitoksiin. Kaikista näistä uimahalli on tärkein, se palvelee ”keskellä kylää” tasapuolisesti kaikkia asukkaita iästä, sukupuolesta ja tulotasosta riippumatta. Jo lähes viisikymmentä vuotta hallia ei enää kannata korjata ja siksi uuden korvaavan suunnittelu on viipymättä käynnistettävä.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Senioriystävällinen yhteiskunta

Meillä on paljon ja aktiivisia senioreita. Terveydenhoito ja hyvä elämänlaatu ovat heille keskeisiä kysymyksiä. Jatkuvasti lisääntyvä digitaalinen asiointi netin ja älypuhelimien kautta aiheuttaa heille ongelmia ja stressiä. Kohta tarvitaan pankkiappeja ja automaattista kasvojentunnistusta melkein kaikissa viranomaiskontakteissa tai yksityisiä palveluja käytettäessä ja järjestelmät ovat usein vaikeakäyttöisiä. Oman elämän itsenäinen hallinta ilman IT-apua tulee yhä vaikeammaksi. Kaupungin pitää tarjota helposti saavutettavaa neuvontaa IT-asioissa ja pitää huolehtia siitä, että omat palvelut ovat mahdollisimman helppokäyttöisiä.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›