Tomas Björkroth

18

"Toimiva arki - kestävä tulevaisuus!"

Biologi (FM), yksikönjohtaja Axxell Brusaby:ssa. Työskentelen luonnon kestävän käytön puolesta ja kanssa.

Naimisissa, kolme lasta, asuu Norrbystrandissa Paraisilla.

Luottamustehtäviä:
RKP:n Paraisten kuntaorganisaation puheenjohtaja, sivistyslautakunnan jäsen, ruotsinkielisen jaoston varapuheenjohtaja, varavaltuutettu.
RKP:n puoluevaltuuston varsinainen jäsen.

Harrastukset: metsästys, golf, aktiivinen vapaa-aika perheen kanssa.
Paraisten riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja.

Nimi: Tomas Björkroth
Syntymävuosi: 1970
Kunta: Parainen
Kotipaikka: Parainen
Titteli: Yksikönjohtaja (FM)
Sähköposti: tomas.bjorkroth@axxell.fi
Puhelinnumero: 044 739 7276
www: http://tomasbjorkroth.com/

Vaaliteemat

Hyvinvoivat asukkaat

Haluan, että Parainen on toimiva kaupunki, jossa on hyvä asua.

Minulle toimiva kunta tarkoittaa hyviä palveluita meille, jotka jo asumme täällä. Kaupungin pitää kehittyä ja houkutella uusia asukkaita.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen toteuttaminen niin, että kaikki saamme tarvitsemaamme palvelua silloin, kun sitä tarvitsemme, tulee olemaan tulevan valtuustokauden tärkeimpiä tehtäviä.

Saaristotie on koko kuntaa yhdistävä elämänlanka, jossa Kirjalansalmen ja Hessundin sillat ovat välttämättömiä teollisuudelle ja elinkeinoelämälle.

Sähköiset yhteydet ovat toimivan arjen edellytys. Kaupungin pitää olla osallisena tietoverkon laajentamisessa niin, että kaikille riittää kapasiteetia.

Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa on kullanarvoista kuntalaisille, ja kunnalle. Tässä yhteistyössä me olemme hyviä Paraisilla, ja sitä meidän tulee vaalia. Oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon tulee ohjata eri toimintojen edellytysten kehittämistä ja kunnan tukea.

Paraisilla kaksikielisyys toimii molemmille kieliryhmille. Harvassa kunnassa on ilmapiiri, joka suosii sekä suomen, että ruotsin kieltä. Arjessa tämä näky vaikkapa siinä, että saat palvelua omalla äidinkielelläsi niin lähikaupassa, kuin terveyskeskuksessa.

Kunnallisen päätöksenteon viestintää pitää kehittää. Tämä on samalla vaalilupaus: päätöstä pitää edeltää mahdollisuus keskusteluun, ja päätösten toteuttamista pitää seurata.

Koskien kouluja ja ympäristöä, viittaan seuraaviin osioihin 😊

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Paras koulu

Monipuolinen koulutustarjonta on itsestäänselvyys kunnassa, jonka tavoitteena on olla houkutteleva lapsiperheille.

Paraisilla maantiede vaikuttaa myös kouluverkkoon. Verrattuna useimpiin muihin kuntiin, meillä on suhteessa useampia ja pienempiä kouluja. Silti koulujen kustannukset ovat valtakunnallista keskitasoa ja tulokset huipputasoa. Jos valitset asuinpaikkasi koulun perusteella, valinnanvaraa on rutkasti.

Tuleva Luovuuskeskus, jossa suomen- ja ruotsinkieliset yläasteet ja lukiot käyttävät osin samoja tiloja on erityinen. Se, että ammattikoulu Axxell liittyy osaksi kokonaisuutta, tekee keskuksesta ainutlaatuisen. Luovuuskeskus on hyödyksi kaikille kuntaosille.

Paraisilla avoin kieli-ilmapiiri on mahdollistanut, että koulutuksen osalta on luotu monikielisyysstrategia, joka painottaa moninaisuutta ja viestinnällistä osaamista (vertaa esim. kaksikielisyysstrategiaan).

Varhaiskasvatus, koulut ja erityisesti mahdollisuus toisen asteen koulutukseen kotikunnassa ovat tärkeitä vetovoimatekijöitä kunnalle. Viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana Paraisille on muuttanut erityisesti lapsiperheitä, ja koulutustarjonta on ratkaisevassa asemassa muuttopäätöstä tehtäessä.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Edelläkävijä ilmasto- ja ympäristöasioissa

Ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden väheneminen ovat tämän ajan kaksi suurta ympäristöuhkaa. Globaalit tavoitteet ja sopimukset pitää konkretisoida teoiksi, myös kunnissa.

Kunnassa virkamiehet ja luottamushenkilöt tekevät joka päivä pieniä ja suuria päätöksiä jotka vaikuttavat eri tavoin lähiympäristöömme.

Jätteenhuollon pitää toimia samoin ehdoin koko kunnassa. Kunnan pitää jatka työtä hiilijalanjäljen pienentämiseksi.

Meidän pitää kehittää kunnan julkista liikennettä. Ei ole kestävää, että kulkemisen ja kuljettamisen pitää perustua oman auton käyttöön.

Paraisilla asumme Saaristomeren biosfäärialueella tai sen rajalla. Kaikissa päätöksissä pitää huomioida ainutlaatuinen saaristoluonto niin, että tulevatkin sukupolvet voivat nauttia siitä.

Samalla haastan muutkin kuntavaaliehdokkaat ottamaan ympäristönäkökulma osaksi arjen pieniä ja suuria päätöksiä ja viemään tämä myös vaaliohjelmiinne.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›