Pernilla Aura

580

"Lasten ja nuorten ääni kuuluviin!"

Olen työskennellyt lastentarhanopettajana Vantaalla yli kymmenen vuotta. Vuoden sisällä valmistun luokanopettajaksi. Luokanopettajaopintojeni ohella olen myös ollut koulussa töissä.

Monikielisyys ja -kulttuurisuus ovat minulle tärkeitä asioita. Äitinä olen saanut seurata miten kaksi tytärtäni on saanut varttua kahden eri kulttuurin ja eri kielten ympäröimänä, ja miten paljon rikkautta se tuo elämään. Toivon että jokaisella olisi mahdollisuus saada vastaavanlaisia kokemuksia elämänsä aikana.

Lastentarhoilla ja kouluilla on erittäin tärkeä rooli yhteiskunnassamme! Haluan olla mukana kehittämässä Vantaan varhaiskasvatusta ja koulutusta, ja tehdä töitä sen eteen että meillä Vantaalla on erikielistä varhaiskasvatusta ja koulutusta tulevaisuudessakin.

Nimi: Pernilla Aura
Syntymävuosi: 1982
Kunta: Vantaa
Kotipaikka: Hiekkaharju
Titteli: lastentarhanopettaja/luokanopettajaopiskelija
Sähköposti: pernilla.aura@gmail.com

Vaaliteemat

Paras koulu

Kaikkien oppilaiden pitäisi tulla nähdyksi ja tuntea olonsa turvalliseksi koulussa, sekä saada tarvitsemaansa tukea.
Koulun on oltava syrjimätön paikka, ja sen on tuettava lapsia ja nuoria löytämään omat vahvuutensa.
Monikielisyyttä ja -kulttuurisuutta olisi tuettava ja edistettävä sekä päiväkodeissa että kouluissa.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Nuorten hyvinvointi

Monet nuoret voivat yhä huonommin.
On tärkeää, että apua ja tukea on helposti saatavilla silloin kun siihen on tarve, omalla äidinkielellään.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Hyvinvoivat asukkaat

Me kaikki tarvitsemme apua tai tukea elämämme eri vaiheissa ja silloin on tärkeää että sitä on saatavilla, myös omalla äidinkielellä.

Hyvinvointiin liittyvä ennaltaehkäisevä työ ovat tärkeitä asioita kunnassamme ja niitä voi ja pitää aina kehittää paremmiksi.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›