Ahmed Hassan

673

"Elinvoimainen ja mahdollisuuksien Helsinki"

Olen kasvanut vaikeuksien voittamisen kautta ja haluan panostaa hyvien kokemusten kautta
Helsinkiin osaamisen kehittämisessä ja hyödyntämisessä. Siksi teemat, joihin haluan sydämestäni vaikuttaa ovat työllisyys, yrittäjyys sekä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen. Haluan tehdä Helsingistä elinvoimaisen mahdollisuuksien kaupungin.

Nimi: Ahmed Hassan
Syntymävuosi: 1984
Kunta: Helsinki
Kotipaikka: Helsinki
Titteli: Yrittäjä, MBA
Sähköposti: info@ahmedhassan.fi

Vaaliteemat

Yrittäminen ja työllisyys

Progessiivinen kaupunkipolitiikka

Yrittäjänä ja poliitikkona minulle on selvää, että koulutus, osaaminen, hyvinvointi ja työpaikkojen luominen ovat keskeisiä osia edistyksellistä yhteiskuntaa.

HYVIN HOIDETTU TALOUS JA ELINKEINOELÄMÄLLE PARHAAT EDELLYTYKSET

Luodaan yrittäjäystävällinen kaupunki, missä on toimivat edellytykset pienyrittäjyydelle ja itsensä työllistämiselle. Pyritään takaamaan yrittäjyyden jatkuvuus hyvinvointia vahvistavana tekijänä.

Maahanmuuttajien yrittäjyyden tuen kehittäminen edistämällä matalan kynnyksen mahdollisuuksia
aloittaa yritystoiminta ja työllistää itsensä ja muita. Kehitetään Helsingin työllisyyspalveluita
vieraskielisten kohdalla ja näin työn kautta estetään syrjäytymistä. Kehitetään kestäviä ratkaisuja,
joilla saadaan kaikki mukaan työelämään, jolloin tehdään Helsingistä toimiva kaupunki, joka pystyy
luomaan mahdollisuuksia kaikille.

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN

Eriarvoisuus ei saa alkaa päiväkodissa. Tuetaan lasten koulumenestystä ja vanhempien hyvinvointia. Hyödynnetään vieraskielisille suunnattua kulttuuriviestintää opettajien työn tukena ja panostetaan
läksykerhoihin. Pyritään takaamaan kaikkien nuorten mahdollisuus harrastukseen ja myös nuorten osallisuus ja vaikuttamismahdollisuudet itsensä kehittämiseen osana yhteiskuntaa.

Näillä keinoilla voidaan ehkäistä eriarvoistumista ja luodaan elinvoimainen ja mahdollisuuksien Helsinki.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›